• Je bent je innelijke compas kwijt
  • Er overkomen u belangrijke gebeurtenissen waarvan u de betekenis niet meer begrijpt.
  • Je bevindt je in een belangrijke overgangsfase en aandachtig en warm luisteren kan je helpen je innerlijke stem te (her)vinden…

Met energiewerk kun je vaak de diepere lagen van je wezen lezen en tot bewustzijn brengen.

Momenten van betekenisverlies, armoede of desoriëntatie zijn vaak kostbaar maar moeilijk.
Een vriendelijke hand kan je helpen het soms smalle, soms gevaarlijke pad te bewandelen, maar altijd met een groot ontwikkelingspotentieel: sommige oude structuren zijn aan het instorten. Er is een nieuw potentieel in de maak, maar er is nog niets duidelijk en dit kan zorgwekkend zijn.

Ik help je door deze periodes van onzekerheid heen te komen door opnieuw verbinding te maken met jezelf en je eigen creatieve potentieel.

Er is wat er met je gebeurt en hoe je reageert op wat er met je gebeurt.

contact